Vad händer?

Vad händer med kroppen?

Kremering


Kroppen bränns i en stor ugn speciellt avsedd för hästar. Ingenting görs med kroppen före kremering med undantag av att eventuella skor tas av.


Efter kremeringen skrapas askan ur ugnen. Du kan välja att få tillbaka en del eller hela askmängden i en enkel förpackning eller i en askurna av trä. Askan kan du sedan antingen sprida på en plats du själv valt eller gräva ner där du önskar. Du kan också förvara askan i sin förpackning.


Kremering är det enda alternativet som har en obruten etisk kedja. Och där du med säkerhet vad som händer med din häst.


Begrava hemma


Under vissa förhållanden är det möjligt att begrava hästen hemma. Du måste ha tillstånd av kommunens miljökontor och det måste ske på en godkänd plats och på föreskrivet sätt. Du måste själv ordna med grävning och återfyllning av graven.

Numera behöver du inte kontakta Länsstyrelsen-Länsveterinär.


Biomal


En del av destruktionsmassan behandlas så att den får en trögflytande konsistens. Myrsyra tillsätts som konserveringsmedel. Den s.k. köttsoppan körs sedan med tankbilar till värmeverk på olika platser i landet. Biomal är en del av bränslet när man producerar fjärrvärme till bostäder och industrier.

Livsmedel


Efter slakt och när kroppen blivit godkänd av besiktningsveterinär på slakteriet säljs köttet vidare till styckningsföretag. Delarna säljs vidare till butiker, restauranger och till charkuteritillverkare.

 


Destruktion


Kroppen mals tillsammans med andra kadaver. Massan steriliseras och hanteras vidare för att bli olika restprodukter.

En produkt är biomal som utgör en del av bränslet i större värmepannor, att kalla detta att hästkroppen förbränns utan full information om vad som händer med kroppen dessförinnan är oetiskt.