Avlivning

Hästavlivning


Akut avlivning och trotjänaravlivning

Hur man ska avliva sin häst är en av de saker man inte gärna diskuterar. Och det är ingen tvekan om att det är en tragisk och besvärlig fråga. Därför är det bra om du har tänkt igenom hur du vill att din häst ska tas omhand, och att du vet vart du ska vända dig.


Vi utför både akuta avlivningar av djurskyddsskäl, dygnet runt, och trotjänaravlivningar. Vi hämtar och tar hand om kroppen enligt ditt önskemål.


All vår personal innehar kompetensbevis för avlivning utfärdat av Jordbruksverket.


I ett nödläge, en olycka eller plötslig sjukdom, kanske hästen måste avlivas omedelbart. Det första du bör göra då är att kontakta en veterinär som ställer en diagnos och avgör om hästen verkligen ska avlivas.


Om din häst är gammal eller har en kronisk sjukdom har du mer tid att tänka på var din häst ska avlivas: hemma, på djursjukhuset eller hos veterinären. Då vet du också var vi ska hämta din häst.


Avlivning av häst

Akut avlivning, Trotjänaravlivning, Dödsfall?


Var?

Hemma, På annan plats


Hur?

Medicinsk avlivning, Bultpistol?


Av vem?

Hästkrematoriet, Veterinär, Djurambulans, Slakteri, Svensk Lantbrukstjänst


Vad händer med kroppen?

Kremering aska åter, Begrava hemma, Biomal, Livsmedel, Destruktion