Hur?

Hur?


Medicinskt

Medicinsk avlivning utförs av veterinär.

Det finns speciellt framtagen medicinblandning som är avsedd enbart för avlivning. Den ges direkt i en stor blodåder (intravenöst). Hanteringen av medicinen kräver stor försiktighet eftersom den är mycket farlig för människa redan i mycket små mängder. En del veterinärer använder därför andra medicinska preparat av säkerhetsskäl.


Gemensamt för medicinsk avlivning är att det tar lite tid innan hästen går omkull och blir medvetslös. Ytterligare tid går innan hjärtat stannar och hästen är död. Det är ganska stora mängder medicin som måste ges och det tar några sekunder innan substanserna når hjärnan där de har effekt.Bultpistol

Bultpistol är det vanligaste instrumentet vid avlivning av hästar. Ordet bultpistol är lite vilseledande eftersom det inte är fråga om någon pistol med kula. Man laddar med en liten krutladdning som man avfyrar via en spak. När krutladdningen expanderar drivs en "bult" med stor kraft ut ur bultpistolen, ca 10 centimeter.


Bultpistolen placeras på en exakt plats mot hästens huvud. Vid avfyrningen hörs en smäll. Innan ljudet hörs är hästen medvetslös och går omkull omedelbart. Det hela går lika fort som att släcka en lampa. Direkt efter avblodar man hästen. Detta är det avslutande momentet i avlivningen.


Hästkrematoriet använder en ny typ av (bultpistol) bultapparat som är nästan ljudlös, vilket är en fördel i vårt arbetssätt med största möjliga hänsyn till alla inblandade.


All vår personal innehar kompetensbevis för avlivning utfärdat av Jordbruksverket.


Den som hanterar bultpistol måste ha utbildning och stor kunskap i hur den används på ett korrekt sätt. Man måste också ha mycket god kännedom och vana vid hästar och hästars beteende för att kunna göra avlivningar på ett säkert sätt.


Det är en stor fördel om hästen får lugnande medel. Det ökar säkerheten samtidigt som man inte behöver en medhjälpare för att hålla hästen.