Av vem?

Av vem?


Hästkrematoriet

Vi utför både planerade (trotjänaravlivning) och akuta avlivningar.

Vi har jourtjänst dygnet runt.

Vi avlivar i hemmiljö eller på en annan plats som du har valt.

Avlivningen utförs med bultpistol och avblodning.

I samarbete med en veterinär kan avlivningen ske medicinskt.

Vi hämtar kroppen hos din veterinär, på din klinik eller djursjukhus.


Alla i vår personal innehar kompetensbevis för avlivning utfärdat av Jordbruksverket.

Veterinär

Planerade avlivningar kan oftast utföras av din veterinär.

Akuta avlivningar kan utföras av distriktsveterinär eller annan veterinär som har jour, vilket inte är så många som har.

Många veterinärer använder bultpistol, vilket anses vara det skonsammaste för hästen.


Djurambulans


I vissa delar av landet finns djurambulanser som kan utföra avlivningar. Hästarna avlivas med bultpistol och avblodning.


Slakteri


Det finns ett fåtal slakterier kvar som tar emot hästar.  Oftast måste du föranmäla. Du får en tid som du ska vara på slakteriet med din häst.

För att du ska få lämna din häst till slakt måste du ha ett komplett ifyllt hästpass. Hästen får inte vara behandlad med något läkemedel eller vara inom karenstid vid slakt. Många av de moderna läkemedel som används inom hästsjukvården idag har livslång karens, om så är fallet ska det finnas antecknat i hästpasset. Hästen besiktigas och hästpasset kontrolleras av slakteriets veterinär före slakt. Hästen avlivas med bultpistol och avblodning.


Svensk Lantbrukstjänst


Svensk Lantbrukstjänst är Jordbruksverkets entreprenör med uppdrag att samla in och transportera kadaver till en godkänd destruktionsanläggning. Huvuduppgiften är att ta hand om lantbrukets djur som avlider eller måste avlivas på grund av sjukdom eller skada. Man avlivar också hästar hemma hos djurägare. Avlivningen sker med bultpistol och avblodning.


Mot en extra kostnad kan du få din häst avlivad och hämtad separat. Det vanliga hämtningssättet är att din häst lyfts med en kran och placeras i en container med andra döda djur.