Avlivning av häst

Hästavlivning


Akut avlivning

Akut avlivning måste ske när uppenbara djurskyddsskäl finns. Helst bör en veterinär konstatera att sjukdomen eller skadan inte går att behandla.Enligt lag ska avlivningen ske utan onödigt dröjsmål och måste alltså kunna göras dygnet runt alla dagar.


Glöm inte att begära ett intyg av din veterinär. Försäkringsbolagen brukar kräva ett intyg som beskriver hästens tillstånd och som visar att veterinären ordinerat akut avlivning.Trotjänaravlivning

Vanliga orsaker till beslut om trotjänaravlivning:


  • Kronisk sjukdom som behandlats utan att bli bättre.
  • Om hästen, trots behandling, inte utan lidande eller nedsatt funktion går att använda på ett normalt sätt.
  • Hög ålder där livsviktiga funktioner börjar svikta.

Hästen kan ha svårt att resa sig, tillgodogöra sig maten, få problem med hjärta, lungor, njurar, lever, mag-tarmkanalen, tumörer etc.

  • Av säkerhetsskäl om hästen är farliga att hantera.


Vanligen kommer man fram till beslutet i samråd med veterinär. Om hästen är försäkrad behöver du ett veterinärintyg som du skickar till försäkringsbolaget med begäran om att få avliva hästen. Handläggningen brukar ta några dagar. Om avlivningen ska ske av djurskyddsskäl kan du få ett snabbt telefonbesked.


När du fått tillstånd av försäkringsbolaget att avliva hästen kontaktar du den som ska utföra avlivningen och bokar tid och plats. Du bör samtidigt avtala hur kroppen ska tas omhand efter avlivningen.

Dödsfall

Snabba sjukdomsförlopp gör ibland att hästen avlider utan att man hinner tillkalla veterinär. Du kanske inte ens själv vet om att hästen är sjuk och hittar den död. Olycksfall med svåra skador på livsviktiga organ gör att hästen avlider snabbt.


Du bör kontakta ditt försäkringsbolag innan kroppen tas omhand. Försäkringsbolaget kan begära undersökning eller obduktion av kroppen. Ibland vill försäkringsombudet se kroppen innan den transporteras bort.